ציון אמסלם

שותף
ראש סקטור תעשייה וקמעונאות
zamsalem@kpmg.com