ציון אמסלם

שותף
ראש סקטור תעשייה, קמעונאות ואנרגיה
zamsalem@kpmg.com