רוני מיכאל

שותפה
ראש מערך הייעוץ הטכנולוגי
ronimichael@kpmg.com
Roni Michael