רן צוריאל

שותף
ראש סקטור תקשורת ומדיה
rzuriel@kpmg.com
ran Zuriel