שי שלהבת

דירקטור
תחום מיסים עקיפים
sshalhevet@kpmg.com
שי שלהבת