שמעון בודג

דירקטור
ראש מחלקת ייעוץ משרדי ממשלה
sbodeg@kpmg.com
Bodeg Shimon