שרית נתנאל

שותפה
סקטור תקשורת ומדיה
saritnethanel@kpmg.com
Sarit Netanel