שרית נתנאל

שותפה
סקטור טכנולוגיה
saritnethanel@kpmg.com
Sarit Netanel